Uvjeti najma

1. Ovlašteno upravljanje vozilom

Unajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe starije od osobe 21 godinu, koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu najmanje dvije godine.

2. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti
 • osoba koja nije navedena kao korisnik na Ugovoru o najmu
 • po ugovoru zaklju čenom na osnovi lažnih izjava ili osobnih podataka
 • za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine ili poduke vožnje
 • osoba pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga
 • dok vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno, ili se nije poštovalo ograni čenje broja putnika i prtljage navedeno u dokumentima vozila van prometnica I, II i III reda
 • nepoštivanjem ograni čenja brzine ili drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi i brzinom većom od dozvoljene – 90km/h za ceste I. reda, 50 km/h na cestama II. I III. reda, 130 km/h po autocestama
 • kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe

Navedena ograni čenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. KRAINC AUTO d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograni čenja od strane korisnika.

3. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila

Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je KRAINC AUTO d.o.o., a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto poslovnice. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

4. Plaćanje računa

Korisnik će platiti najam vozila prema zaprimljenoj ponudi ili u slučaju gotovinskog najma odmah na mjestu primopredaje vozila. Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim na činom plaćanja, KRAINC AUTO d.o.o. naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila.

Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korisnik te kazne ne plati, KRAINC AUTO d.o.o. će ih naplatiti korisniku, zajedno s administrativnim troškovima. KRAINC AUTO d.o.o. zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

 • unajmljivač
 • vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
 • dodatni vozač – za slučaj da unajmljivač ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
5. Produžetak najma

U slučaju da je korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, korisnik je dužan najmanje 24 sata prije završetka najma, dobiti pismenu suglasnost KRAINC AUTO d.o.o. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju KRAINC AUTO d.o.o. zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi korisniku oduzeo predmetno vozilo. U slučaju kada korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

6. Kilometraža

Broj kilometara dok se vozilo nalazi u najmu dogovorenom ovim Ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog mjerača kilometara.

7. Gorivo

Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila. KRAINC AUTO d.o.o. zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva. Prilikom povratka vozila potrebno je predočiti račun goriva.

8. Održavanje vozila

Korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavijestiti KRAINC AUTO d.o.o. i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. KRAINC AUTO d.o.o. korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo.

9. Kvarovi

Popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog servisera uz prethodno pismeno odobrenje KRAINC AUTO d.o.o. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti . U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

10. Dokumenti

Sva vozila se iznajmljuju s potrebnim dokumentima. Korisnik se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da unajmljivač izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. korisnik će snositi troškove izrade novih.

11. Osiguranje vozila

Unajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe starije od 21 godine, koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu najmanje dvije godine.

Sva vozila nad kojima KRAINC AUTO d.o.o. ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenoj trećoj osobi. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti. Osiguranje niti u kojem slučaju ne pokriva:

 • štetu na gumama
 • štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašteni vozač
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. KRAINC AUTO d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu nastalu na vozilu KRAINC AUTO d.o.o.-a za vrijeme dok je isti koristio navedeno vozilo.

12. Požar i krađa

Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru.

13. Oštećenja

Svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici KRAINC AUTO d.o.o.-a koja je iznajmila vozilo i korisnik se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu koja je iznajmila vozilo. Korisnik je dužan surađivati u istrazi i postupku obrade nezgode. Korisnik se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, korisnik će dobiti zamjensko vozilo.

14. Gubitak imovine

KRAINC AUTO d.o.o. se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama KRAINC AUTO d.o.o.-a. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane KRAINC AUTO d.o.o.-a u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

15. Promjene Ugovora o najmu

Niti jedan uvjet i odredba ovog ugovora ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene suglasnosti KRAINC AUTO d.o.o.-a.

16. Svi zaposlenici KRAINC AUTO d.o.o.-a imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme

Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici su ovlašteni oduzeti vozilo. KRAINC AUTO d.o.o. bezuvjetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

17. Važno!

Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje učinjene tokom najma.

18. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća standardne uvjete

te jamči točnost svih gore navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Zagrebu za slučaj sudskog spora.

VAŽNO!!!

U SLUČAJU KVARA VOZILA U INOZEMSTVU, IZNAJMLJIVAČ JE OBVEZAN KONTAKTIRATI POSLOVNICU RADI POPRAVKA. KRAINC AUTO d.o.o. ĆE REFUNDIRATI TROŠAK POPRAVKA PO PREDOČENJU ORIGINALNOG RAČUNA OVLAŠTENOG SERVISA I DIJELA VOZILA KOJI JE ZAMIJENJEN ZBOG KVARA. PRI PRELASKU DRŽAVNE GRANICE KORISNIK JE U OBVEZI PREDOČITI CARINSKOM SLUŽBENIKU RAČUN NA OVJERU.